Investeerders

De naamloze vennootschap Docdata N.V. is op 9 juli 1981 opgericht naar Nederlands recht, ze heeft haar statutaire zetel te Rotterdam, haar kantoor is gevestigd aan Marconistraat 16 in Rotterdam. De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16081306 (RSIN: 5480541). Alle geplaatste en uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. zijn genoteerd aan de aandelenbeurs van Euronext Amsterdam (DOCD, ISIN Code NL0000345627). U kunt dit formulier gebruiken om ons vragen te stellen of om opmerkingen te maken.